1

Rethel    Jonge duiven

 

De snelheden op deze vlucht lagen veel lager

dan op Dreis-Bruck: 60km/u. tot 67 km/u.

 

En wat ook opvallend was, dat de duiven uit

allerlei richtingen kwamen aangevlogen.

Dat is vaak het bewijs voor sterk wisselende

weersomstandigheden op de vlieglijn.

 

Bé Hartman is de winnaar. Gefeliciteerd Bé!

Jan Veen > 60 % prijs en

Pieter Sagel > 50 % prijs

hebben zich ook nu weer laten zien. Proficiat heren! 

 

Drie teleurgestelde liefhebbers.

 

Het vliegseizoen is ten einde. Een heel zwaar seizoen.

Er zijn veel duiven verloren gegaan. Het was soms wel

erg ontmoedigend.

 

Het seizoen werd afgesloten met een keurig verzorgd etentje.

Gezellig!

Hulde voor mevrouw Hartman!!!!

 

14-09-2019     Natour    Dreis-Bruck

                       Midfond   Rethel   Jonge duiven

 

De laatste twee vluchten van het seizoen 2019.

Helaas zijn deze vluchten bij veel liefhebbers niet naar wens verlopen.

Veel duiven kwamen te laat en nog erger: er waren veel achterblijvers.

Naar de oorzaak kun je gissen, maar er valt te denken aan sterk

wisselende weersomstandigheden op de vlieglijn.

Hopelijk komen ze nog terug op hun thuisbasis.

 

Dreis-Bruck

De overwinnaars zijn wederom de gebr. Jager en

ook nog eens 7 duiven bij de eerste tien.

Maar ook Jelke miste nog een aantal duiven en

daarom straalde hij niet zo van blijdschap.

Bé Hartman: 100 % prijs > 2 van 2!

Pieter Sagel: 75 % prijs  > 3 van 4!

Complimenten heren!

 

De snelheden van de prijsduiven varieerden

van 65 km/u. tot 78 km/u. Alleszins acceptabel.

 

Helaas werden 2 liefhebbers teleurgesteld.

07-09-2018        Bierges        Natour

 

Wisselende weersomstandigheden tijdens deze vlucht:

zon en buien wisselden elkaar af en er stond een zwakke

tot matige westnoordwestelijke wind.

 

Een massale lossing met de afdeling Friesland was voor

veel jonge duiven een beproeving.

En daarom was een westelijke luchtstroming gunstig voor

het jonge spul.

 

De snelheden van de prijsduiven varieerden van

ruim 70 km/u. tot ruim 80 km/u.

Niet gek met een dergelijk weertype.

 

Er is een nieuwe winnaar deze week: de heer D. J. Vos.

En ook nog de 2de prijs. Van harte gefeliciteerd Vos!

 

Zes van de acht deelnemers in de top tien. Dat komt niet vaak voor,

maar is wel bemoedigend.

 

Deze week hoge prijspercentages voor:

    de gebr. Jager: 60 %

    Pieter Sagel: 50 %

    Albert Hartman: 66 2/3 %

 

Één liefhebber werd teleurgesteld.

 

Op naar de laatste vlucht van het seizoen.

 

31-08-2019   >   weer 2 vluchten :  Courtisois (jonge d.)  en Weert (natour)

 

Het was weer zomers warm: temperaturen oplopend naar 30 graden.

En daarbij kwam ook nog een zuidoostelijke wind, die in de loop

van de dag in kracht toenam.

Veel jonge duiven hebben er problemen mee gehad > een traag verloop

en sterk teruglopende snelheden.

 

Courtisois  >  jonge duiven

 

Weer een grandioze prestatie van de gebr. Jager.

Niet alleen eerste in de vereniging, maar ook in rayon 4. Klasse!!!

Er lijkt geen einde te komen aan de zegereeks. Van harte heren Jager!!

Toch is er deze keer een minpuntje: slechts 2 prijzen en dat zijn we niet gewend.

Zo zie je maar: het kan verkeren.

 

Een traag verloop  > 20 geklokte duiven in 2 uur en 25 minuten.

                                > snelheid 1ste duif: plm. 89 km/u.

                                                  10e duif: plm. 73 km/u.

                                                  20ste duif: plm.62 km/u.

 

Pieter Sagel wederom een hoog prijspercentage: 71 3/7 %.

Jan Veen : 50 %.

 

Één liefhebber werd teleurgesteld.

 

Weert   >   natour

 

Deze vlucht kende een vlot verloop >  49 duiven in 27 minuten

                                                            >  snelheid 1ste duif: plm. 86 km/u.

                                                            >  snelheid 49ste duif: plm 72 km/u.

 

De gebr. Jager gaan weer met de hoofdprijs aan de haal.

En dan ook nog de 2de, 3de en 8ste prijs.

Vier klasseringen bij de eerste tien. Geweldig! Ook nu: Van harte!!

 

Pieter Sagel liet ook op deze vlucht weer van zich horen: 66 2/3 % prijs.

Geweldig Pieter!

De heren Vos en Dijkstra waren ook succesvol.

 

Één teleurgestelde liefhebber helaas!

 

Venlo    Natour

 

De weersomstandigheden waren allesbehalve gunstig:

warm en een oostelijke wind, gelukkig zwak.

Veel onervaren jonge duiven hebben het moeilijk onder deze omstandigheden.

 

En toch mogen we constateren dat de snelheden nog behoorlijk hoog lagen:

De eerstgeklokte duif: ruim 79 km/uur en de 79ste duif: bijna 66 km/uur.

En 79 prijsduiven in 29 minuten is alleszins acceptabel.

 

De bloemen zijn deze week voor Jan Veen. En maar liefst

14 van de 16 ingekorfde duiven hadden prijs = 87 1/2 %. Toe maar!

Van harte gefeliciteerd Jan!

Ook Bé Hartman behaalde een hoog prijspercentage: 59 1/2 %.

Ondanks problemen met het constateringssysteem heeft Pieter Sagel

toch 2 prijsduiven bij de eerste tien.

De gebr. Jager lieten zich ook nu niet onbetuigd: 4 bij de eerste 10.

En toch wil ik ook Albert Hartman noemen: plaats 7. Dat geeft de burger moed Albert!

 

Helaas werd één liefhebber teleurgesteld.

 

 

Arlon       Jonge duiven      16 augustus  
 
Een verstandig besluit om de duiven op vrijdag te lossen.
De weersomstandigheden waren op dat moment gunstig:
        wind mee, niet warm en geen regen
Hierdoor verliep de vlucht goed. 
 
De eerstgeklokte duiven haalden snelheden van bijna 100 km/uur.
De prijzen waren in een half uur verdiend.
 
De eerste prijs was voor de gebr. Jager, maar de bloemen waren eigenlijk
voor de verzorger van de duiven  >  Harm Kuiper.
En het was dubbel feest, want ook in het rayon waren ze/was hij (= Harm Kuiper) eerste.
 
Pieter Sagel was wederom succesvol > 5 van de 6 ingekorfde duiven in de prijzen = 83 1/3 %.
Prima Pieter!
 
Alle zes deelnemers hebben één of meerdere prijzen verdiend.
Dat stemt tot tevredenheid.

 

Arlon  en  Kalkar

 

Door de harde zuidzuidwesten wind werden de duiven

als het ware naar huis “geblazen”.

Snelheden van 100 tot 120 km per uur waren geen uitzondering.

Maar hoeveel duiven zouden er wel niet zijn “doorgevlogen”?

En die hebben het niet gemakkelijk gehad om weer

terug te komen onder deze moeilijke omstandigheden:

buien en die harde wind.

 

Arlon   >   Jonge duiven

 

6 Deelnemers, de echte doorzetters, korfden 78 duiven in.

Gelukkig heeft ieder zijn prijzen verdiend.

De grote winnaar is deze keer: Jan Veen.

5 Prijsduiven bij de eerste tien: 1, 3, 6, 9 en 10 en

dan ook nog: 64 % prijs! Toe maar! Prima Jan!

Ook Pieter Sagel en Albert Hartman scoorden weer goed: 50 % prijs.

Op naar de volgende krachtmeting.

 

Kalkar   >   Natour

 

Ook op deze vlucht scoorden alle deelnemers. Dat geeft de burger moed.

De eerste 19 geklokte duiven haalden snelheden van 100 tot bijna 117 km per uur.

En de 69ste prijsduif vloog nog ruim 74 km per uur.

De winnaar is deze keer: Pieter Sagel. Van harte Pieter.

En dan ook nog een prijspercentage van 60 %.

Ook de heer Vos kan van een geslaagde vlucht spreken: plm. 54 % prijs.

 

Varsseveld >  Jong en Oud  >  NATOUR

 

Ondanks een zwakke tot matige noordenwind en

een bewolkte lucht een vlot verlopen vlucht.

Er werden 101 duiven geklokt in 26 minuten en dat kun

je goed noemen, omdat er ook een groot aantal onervaren

jonge duiven in concours waren.

 

De jonge duiven hebben duidelijk de overhand inde prijsverdeling:

>>    84 prijzen voor de jonge garde en 17 prijzen voor de oude duiven.

>>    de snelheden varieerden van 74 km/u voor de eerstgeklokte duif

        en 57 km/u voor de duif op plaats 101.

 

En wie zijn de winnaars?    Juist!   De gebr. Jager. Gefeliciteerd heren.

 

J. Veen had wederom een hoog prijspercentage:  ruim 72  %. Prima Jan!

En ook Pieter Sagel scoorde weer hoog:  50 %. Prima Pieter!

 

Alle 11 deelnemers hadden prijs. Dat is bemoedigend voor de komende vlucht.

 

 

Vierzon  >   FOND

 

7 Deelnemers en slechts 19 duiven ingemand.

Dat behoeft geen nader betoog.

 

De eerste prijswinnaar van de heer Bé Dijkstra arriveerde na bijna 13 uur vliegen.

En de 7de prijsduif, wederom van de heer Dijkstra, kwam de volgende dag om plm. half twaalf.

M.a.w.: het was een loodzware vlucht.

 

Gefeliciteerd Bé met je overwinning en ook nog 100 % prijs.

Ook Albert Hartman had 100 % prijs.

De heren Boers en Koster hadden een score van ruim 66 %. Ook prima!

 

3 Liefhebbers werden teleurgesteld.

Maaseikoud en jong

 

Een krachtige “staartwind” is niet allesbepalend,

maar is wel van invloed op de prijsverdeling over het vlieggebied.

De meest noordelijke liefhebbers waren duidelijk in het voordeel.

 

De duiven bereikten snelheden variërend van plm. 100 km/u. tot plm. 80 km/u.

Met andere woorden de duiven vlogen “in sneltreinvaart” naar huis.

 

JONGE DUIVEN

37 Duiven in 34 minuten. Dat spreekt voor zich.

Met andere woorden: supersnel.

 

- En de winnaars zijn wederom: de gebroeders Jager. Prima heren!

- Jan Veen had een superscore: 11 prijsduiven van de 14 ingekorfde duiven > plm. 80 %.

- Albert Hartman > gefeliciteerd met de tweede prijs.

 

Alle deelnemers hadden 2 of meer prijzen. Dat gebeurt niet altijd.

 

 

OUDE DUIVENvitesse

21 Duiven in 18 minuten.

Snelheid 1ste duif: plm. 102 km/u., 21ste duif: plm. 87 km/u.

 

Ook nu zijn de winnaars: de gebroeders. En dan ook nog 4 prijsduiven

bij de eerste tien en 7 prijsduiven van de 10 ingekorfde duiven. Prima heren Jager.

 

De heer Strootman heeft ook deze vlucht weer zijn partijtje meegeblazen.

 

2 Liefhebbers werden teleurgesteld.

 

Chateaudunfond

6 Deelnemers en maar 16 duiven. Deze cijfers geven duidelijk

de situatie van dit moment weer.

En weer een uitgestelde lossing. Er lijkt geen einde aan te komen.

 

De vlucht was veel zwaarder dan men aanvankelijk dacht.

Een sterk wisselende windrichting op de vlieglijn is altijd funest.

6 Duiven in 103 minuten laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

En dan ook nog: de tweede prijsduif kwam pas 34 minuten na de eerste prijsduif.

 

De grote winnaar is: de heer Bé Dijkstra > de 1ste en 2de prijs en dan ook nog 100% prijs.

Van harte gefeliciteerd Bé!

De heer Blokzijl had een score van 50%.

 

2 Liefhebbers visten achter het net. Helaas!

 

 

 

 

Weer een druk weekend: andermaal 4 vluchten.

Gelukkig nu geen uitgestelde lossingen en

de vluchten kenden niet zo’n bizar verloop

dan de vorige week.

Een overwegend noordwestenwind en een

gematigde temperatuur zorgden voor een vrij goed

verloop van de vluchten:

de snelheden varieerden van bijna 70 km/u tot ruim 60 km/u.

 

Wat wel heel duidelijk is, dat er in de voorbije

weken veel duiven niet zijn teruggekomen.

Kijk maar naar de aantallen ingekorfde duiven.

Of hebben een aantal liefhebbers er de brui aan gegeven?

 

Vitesse – oude duiven – Gennep

De heren Cordes en Strootman hebben de prijzen

voor zich opgeëist.

Cordes is niet alleen de eerste in de vereniging,

maar ook in rayon 1 – 4 en in de DOP. Proficiat!!

Strootman: 9 van de 11 te verdienen prijzen.

En in het rayon en in de DOP liefst 26 en 27 prijzen.

Het kan niet beter!

2 Teleurgestelde liefhebbers.

 

Jonge duivenGennep

Slechts 123 ingekorfde duiven van 8 liefhebbers.

De aantallen spreken voor zich.

En de gelukkige winnaars zijn >>>>> de gebr. Jager!

4 Duiven bij de eerste 10: 1ste, 2de, 4de en 5de prijs.

Het kan niet op.

Jan Veen had een goede score van 56 %: 9 van de 16.

Helaas zijn er 3 teleurgestelde liefhebbers.

 

MidfondArlon

Slechts 7 liefhebbers en maar 61 duiven.

Een duidelijk teken aan de wand.

 

In vergelijking met de vlucht uit Gennep was

deze vlucht toch pittiger. De eerste duif haalde

een snelheid van plm. 68 km/u, terwijl de eerste duiven

uit Gennep ruim 70 km/u haalden.

 

Ook nu weer zijn de felicitaties voor de gebr. Jager.

Ze zijn maar niet te stoppen. 3 Prijsduiven bij de eerste 10:

de 1ste, 2de en 4de prijs en 50 % prijs.

En ook Pieter Sagel heeft weer van zich doen spreken:

66 2/3 % prijs. Prima Pieter. Zo doorgaan!

 

Voor de niet-prijswinnaars:

hopelijk de volgende vlucht meer succes.

...........................................................................................

 

 

Vier vluchten in één weekend is wel heel veel van het goede.

Beter gezegd: te veel van het goede!

 

En dan ook nog weersomstandigheden die tot uitgestelde

lossingen leidden. Er lijkt geen einde te komen aan de

onberekenbare factor van het weer dit jaar.

De duiven hebben het moeilijk in deze steeds maar

wisselende weerssituaties.

 

De fondvluchten, zowel de overnachting als de eendaagse fond,

kenden een welhaast dramatisch verloop.

 

Fond:   Lorris – een afstand van plm. 660 km.

9 Liefhebbers  en slechts 36 duiven. Dat spreekt voor zich.

Maar het is een logisch gevolg van de voorgaande vluchten.

 

De vlucht kende een heel traag verloop:

de eerste duif haalde een snelheid van plm. 63 km/u en de

twaalfde duif slechts plm. 45 km/u.

 

De grote winnaars zijn wederom de gebr. Jager:

de 1ste, 2de, 3de en 4de prijs  >  van harte gefeliciteerd!

Jan Boers had een prima score van 75%.

 

Twee liefhebbers werden teleurgesteld.

 

En nu maar hopen dat er nog veel duiven terugkomen de komende dagen.

 

Vitesse en jonge duiven:   Kalkar – een afstand van plm. 155 km.

 

De snelheden varieerden van ruim 80 km/u. tot bijna 70 km/u.

Het weer op de vliegroute is dus op dat moment gunstig geweest.

Voor de jonge garde is dat heel goed. Per slot van rekening is het voor

het “jonge spul” een leermoment.

 

Vitesse

De grote winnaar is Strootman:

    De prijzen: 1ste, 2de, 3de, 4de, 8ste, 9de en 10de spreken voor zich.

    En dan ook nog 70% prijs. Toe maar! Van harte gefeliciteerd.

H. Cordes: 5 prijzen van de 9 ingekorfde duiven is ook prima.

Gebr. Jager met 60% prijs is ook weer uitstekend.

 

Helaas 3 teleurgestelde liefhebbers.

 

Jonge duiven

Slechts 155 duiven van 8 liefhebbers.

Gelukkig delen alle acht mee in de prijzen. Dat geeft “de burger moed”.

De winnaars zijn: de gebroeders Jager > de 1ste, 2de, 4de en 5de prijs.

Weer uitstekend. Proficiat heren!

Pieter Sagel behaalde een score van 59% en 4 prijsduiven bij de eerste tien:

de 3de, 7de, 8ste en 9de prijs. Prima Pieter!

 

 

 

M26 Arlon 29-06-2019   Los:07.30   Deelnemers:8 

Gelukkig deze keer een vroege lossing.

En dat was ook wenselijk bij deze weersgesteldheid:

-    een hoge temperatuur

-    en de wind uit het oostzuidoosten

In het zuiden van Nederland kwam de wind

plaatselijk uit het noordoosten.

Het is toch verbazingwekkend dat de “vroege” duiven

snelheden van bijna 80 km/uur gehaald hebben over

een afstand van bijna 400 km.

 

Helaas waren er maar 98 duiven van 8 liefhebbers ingekorfd.

Hiermee is nogmaals het bewijs geleverd, dat er veel duiven

zijn achtergebleven en natuurlijk gaat “voorzichtigheid” bij

de liefhebbers een belangrijke rol spelen.

 

Er werden 33 duiven in één uur geklokt. Dat spreekt voor zich.

En de snelheden liepen vrij snel terug:

-    1ste duif ruim 1293 m/min.

-    33ste duif 1075 m/min.

 

De winnaars zijn wederom de gebr. Jager. Gefeliciteerd heren!

En dan ook nog: 1, 2, 3, 8 en 9 in de uitslag. Dat mag er zijn.

 

De heren Blokzijl en Boers scoorden 50 % prijs. Proficiat!

 

Één liefhebber werd helaas teleurgesteld.

....................................................................................................................................................................

Er lijkt geen einde te komen aan de zware vluchten.

Ook dit weekend was het weer raak.

De weersomstandigheden waren ook nu allesbehalve gunstig:

-    wind uit het oostnoordoosten

-    een hoge temperatuur

 

Duiven jong

J25 DUIVEN-Jong 22-06-2019   Los:08.45   Deelnemers:9   Duiven:26

Vooral voor de jonge duiven zijn dit uiterst moeilijke omstandigheden.

Geen ervaring en nervositeit spelen een belangrijke rol bij zulke condities.

En dat hebben we geweten:

-    slechts 66 duiven in 1 1/2 uur

-    snelheid  1ste duif: ruim 1168 m/min, 66ste duif: ruim 671 m/min.

 

Waarom kiest men meteen voor zo’n afstand? Duiven: plm. 140 km.

Waarom luistert men niet beter naar de weersverwachting?

Iedere duivenliefhebber weet toch dat de jonge garde hier nog

niet mee om kan gaan. 

Het gevolg is: veel verliezen en de animo van de liefhebbers

heeft weer een flinke deuk opgelopen.

 

9 Inkorvers > alle 9 prijs. Gelukkig!

Bé Hartman: de 1ste. 2de en 3de prijs. Van harte Bé!

Pieter Sagel: 19 prijsduiven van de 33 ingemande duiven. Prima!

Albert Hartman:  7 prijsduiven van de 14 ingemande duiven. Prima!

 

En nu maar hopen dat de achterblijvers alsnog hun weg naar huis vinden.

..................................................................................................................... 

Duivenvitesse

 V25 DUIVEN-Oud 22-06-2019   Los:08.45   Deelnemers:13   Duiven:161

Wat een verschil in verloop met de jonge duiven:

41 duiven in 10 minuten.

Hieruit blijkt eens temeer hoe belangrijk ervaring onder zulke omstandigheden is.

 

De gebroeders hebben opnieuw de eerste prijs opgeëist. Van harte heren Jager!

En dan ook nog 60 % prijs.

J. Strootman heeft duidelijk zijn stempel op deze vlucht gedrukt:

de 1ste, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8ste en 9e prijs. Uitstekend!

 

4 Liefhebbers werden teleurgesteld.

 .................................................................................................................

 

Auxerrefond

E25 Auxerre 22-06-2019   Los:07.30   Deelnemers:7   Duiven:35E25 

 

Ook nu maar 7 deelnemers en slechts 35 duiven.

Dat spreekt boekdelen: verliezen in de voorbije weken en teleurstelling.

 

Dat de duiven het zwaar hebben gehad, blijkt wel uit de snelheden:

1ste duif: 1055 m/min. , 12e duif: 863 m/min. en slechts 12 duiven in ruim 2 uur.

 

En de winnaars zijn  >>>>>   juist!!!  >>>> de gebr. Jager!

Proficiat heren. En 50% prijs.

Pieter Sagel is ook nu weer succesvol: 60 % prijs.

 

Één liefhebber heeft helaas geen prijs. De volgende keer hopelijk wel.

................................................................................................................

 

 

 

 

Rethel 16-06-2019   Los:08.15   Deelnemers:12   Duiven:161 

Weer een uitgestelde lossing.

Het weer blijft maar een spelbreker.

Maar het was een wijs besluit om de lossing op zaterdag af te gelasten.

Gelukkig waren de weersomstandigheden zondag gunstig:

-    een matige wind uit het zuidwesten

-    vrij helder

-     niet warm

 

De snelheden varieerden van

> ruim 97 km/u. voor de eerste duif en

> bijna 80 km/u. voor de 41e duif

En toch zat er enige onregelmatigheid in de aankomsttijden.

 

3 Nachten in een mand is ook niet echt iets voor midfondduiven.

Veel duiven raken gestrest.

Maar hoeveel liefhebbers raken ook niet gestrest door

zo`n vervelend seizoen? Kijk maar naar de deelname.

 

De gebroeders hebben wederom aan het langste eind getrokken:

de eerste en tweede prijs. Van harte Jelke en broer.

Ook Bé Hartman heeft weer van zich laten horen:

5 prijsduiven bij de eerste tien. Toe maar! Gefeliciteerd Bé.

 

3 Liefhebbers werden helaas teleurgesteld.

...............................................................................................

 

V23 DUIVEN 09-06-2019   Los:07.30   Deelnemers:13 

De gunstige windrichting maakte van de wedvlucht Duiven,

ondanks een nacht extra mand, een supersnelle vlucht:

    > de eerste duif: 101 km/uur

    > de 68ste duif: 80 km/uur

    > en 68 duiven in ruim 21 minuten

Dit spreekt voor zich.

Waren er maar meer soortgelijke vluchten geweest

in de afgelopen weken!

Dat zou voor de animo en het plezier van de  liefhebbers

heel wat beter zijn geweest en dan waren er ook niet

zoveel duiven verloren gegaan.

 

Er is een nieuwe winnaar: Bé Hartman. Van harte Bé!

Mooi is dat de prijzen nu eens beter verdeeld werden onder

meerdere liefhebbers.

Dat is voor veel liefhebbers zeker bemoedigend.

Ook genoemd mogen worden:

    > de gebr. Jager: 57 % prijs

    > H. Cordes: 53 % prijs

    > P. Sagel: 50 % prijs

 

Één liefhebber werd teleurgesteld. Helaas!

De gunstige windrichting maakte van de wedvlucht Duiven,

ondanks een nacht extra mand, een supersnelle vlucht:

    > de eerste duif: 101 km/uur

    > de 68ste duif: 80 km/uur

    > en 68 duiven in ruim 21 minuten

Dit spreekt voor zich.

Waren er maar meer soortgelijke vluchten geweest

in de afgelopen weken!

Dat zou voor de animo en het plezier van de  liefhebbers

heel wat beter zijn geweest en dan waren er ook niet

zoveel duiven verloren gegaan.

 

Er is een nieuwe winnaar: Bé Hartman. Van harte Bé!

Mooi is dat de prijzen nu eens beter verdeeld werden onder

meerdere liefhebbers.

Dat is voor veel liefhebbers zeker bemoedigend.

Ook genoemd mogen worden:

    > de gebr. Jager: 57 % prijs

    > H. Cordes: 53 % prijs

    > P. Sagel: 50 % prijs

 

Één liefhebber werd teleurgesteld. Helaas!

.......................................................................................

 E23 Sens 09-06-2019   Los:07.00   Deelnemers:5   

 

Er werden slechts 24 duiven ingekorfd van 5 liefhebbers.

Waar gaat dit naar toe?

De moeilijke start van het vliegseizoen heeft overduidelijk

zijn sporen nagelaten. Veel vluchten verliepen teleurstellend.

Maar we moeten toch proberen de moed erin te houden.

 

De wisselende windrichting maakte het koersen van de

duiven moeilijk. Dat blijkt duidelijk uit de verschillende snelheden:

  -    de eerste duif > ruim 79 km/uur

  -    de achtste duif > ruim 69 km/uur

  -    en 8 duiven in 49 minuten spreekt ook voor zich.

 

En wat te denken van 3 nachten in de mand?

De haantjes-de-voorste hebben genoeg gegeten en gedronken,

maar de wat schuchtere duiven krijgen onvoldoende voer en water.

 

De grote winnaars zijn de gebr. Jager: 1ste, 2de, 3de en 60 % prijs.

Van harte gefeliciteerd heren!

 

Één liefhebber  werd teleurgesteld. Helaas!

..................................................................................................

M22 Arlon 01-06-2019   Los:07.30   Deelnemers:14   Duiven:237

Toch weer een enigszins vreemd verlopen vlucht.
De 79 prijzen werden verdeeld in plm. 50 minuten.
De eerste twee duiven bereikten snelheden van ruim 90 km per uur, 
terwijl de laatste prijsduiven  nog ruim 70 km haalden.
Een aanmerkelijk verschil.
 
Heeft de wind parten gespeeld of was het de vrij hoge temperatuur?
De windrichting en de windkracht waren niet constant.
 
Het aantal ingemande duiven was gelukkig niet veel minder dan de vorige week.
 
En wie zijn wederom de winnaars? Juist: de gebr. Jager.
Er lijkt geen eind te komen aan de zegereeks. Gefeliciteerd heren.
Dan ook nog 5 prijsduiven bij de eerste 10. En 80 % prijs: 16 van 20.
 
Pieter Sagel heeft weer een hoge score: 60 % prijs.
En ook Strootman en Dijkstra deden van zich spreken met een score van plm. 45 %.
 
Één liefhebber werd teleurgesteld. Helaas!
 
.............................................................................................................................

E21 Troyes 25-05-2019   Los:07.10   Deelnemers:7   Duiven:35

Slechts 35 duiven van 7 deelnemers.

Dat belooft niet veel goeds voor de nog komende fondvluchten.

Er zijn blijkbaar veel duiven verloren gegaan in de afgelopen weken.

En het wisselvallige verloop doet ook veel liefhebbers twijfelen:

wel of niet inkorven?

 

Troyes was een vlucht om maar gauw te vergeten.

Wat een traag verloop (12 duiven in 1 uur en 27 minuten)

en wat een laatkomers en achterblijvers!

Hopelijk komen er zondag nog veel duiven terug.

 

Het weer op de vlieglijn moet allesbehalve goed zijn geweest,

want anders is dit teleurstellende verloop niet te verklaren.

Maar wat? Buien? Wisselende windrichtingen? Zeg het maar!

 

-   De winnaar is .............. Juist: Pieter Sagel!!!! Proficiat Pieter!

 

-   De gebr. Jager laten ook nu van zich spreken: 2de, 3de, 5de  en 9de prijs.

     En 4 prijzen van de 5 ingekorfde duiven = 80 %. Ook: proficiat!

 

-   Bé Hartman: 2 van de 4 = 50 %. Ook goed!

 

3 Liefhebbers werden teleurgesteld.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                      V21 Gennep 25-05-2019  

Een prima verlopen vlucht.

De weersomstandigheden op dit traject waren blijkbaar gunstig.

De eerste prijsduif haalde liefst een snelheid van plm. 80 km/u

met een wind uit het noord/noordwesten.

En 85 prijsduiven in 17 minuten spreekt voor zich.

 

Het aantal ingemande duiven (255) is gelukkig niet nog

verder teruggelopen.

16 Deelnemers gingen de strijd met elkaar aan.

 

En de prijswinnaar is .......  Juist! De gebr. Jager.

Wederom: gefeliciteerd heren!

En dan ook nog 6 bij de eerste 10 en 16 prijsduiven van de 18 ingemande.

 

Maar ook:    Pieter Sagel > 60 % prijs

                     Bé Dijkstra > plm. 70 % prijs

                     J. Strootman > plm. 70 % prijs

                     H. Cordes > 50 % prijs

hebben een prachtig resultaat behaald. 

 

Helaas zijn er 3 teleurgestelde liefhebbers.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                

                                                           De  winnares(sen)

Voor de tweede keer Chimay.

Wat een verschil met Chimay van de vorige week.

Eens te meer blijkt dat het weer allesbepalend is voor het verloop van een vlucht.

Deze week vloog de eerste duif met een snelheid van 80 km/u naar huis,

terwijl dat de vorige week “maar” 66 km/u was.

 

Het weer op de vlieglijn varieerde nogal.

In het zuiden een westelijke luchtstroming, terwijl dat in het noorden een oostelijke was.

Bovendien was het in het zuiden enigszins bewolkt en nevelig en hier nauwelijks enige bewolking.

De temperatuur deed aan de zomer denken en al die wisselende omstandigheden

spelen een rol bij het verloop van een vlucht.

De duiven die in topform maken de dienst uit en de prijzen zijn een prooi voor deze kanjers.

 

Het aantal duiven in concours blijft maar dalen:

nu weer 58 minder dan de vorige week. Hopelijk houdt dat gauw op.

 

De bloemen zijn ook deze week voor de gebr. Jager. En dan ook nog 7 prijswinnaars

bij de eerste 10. Het kan niet beter. En wat te denken van de eerste in rayon 4 en

tweede in de DOP? Toe maar. Ga zo door Jelke en broer!

In de vereniging 76 % prijs van de ingemande duiven.

Maar hier worden ze verslagen door:

- Pieter Sagel > 80 % prijs: 12 van 15

- Comb. Eiten > 80 % prijs: 8 van 10

- Bé Dijkstra >  80 % prijs: 8 van 10

 

Helaas zijn er ook deze week 2 teleurgestelde liefhebbers. Hopelijk de volgende week wel succes.

 

M19 Chimay 11-05-2019   Los:12.35   Deelnemers:16   Duiven:290

De eerste midfondvlucht: plm. 385 km. En wat voor één!

 

De weersomstandigheden waren allesbehalve gunstig:

  - een matige tot krachtige noordenwind

  - en koud

En ook nog een late lossing.

 

De duiven hebben het dan ook niet gemakkelijk gehad.

Ze moesten 6 uur en langer vliegen om hun thuishaven te bereiken.

De snelheden spreken voor zich.

 

Hopelijk zijn er niet al te veel achterblijvers.

Laat die zondag asjeblieft terugkomen.

De weersomstandigheden van zondag zijn nagenoeg identiek

aan die van zaterdag en bovendien was het een koude nacht.

 

De winnaars zijn ook deze keer de gebroeders Jager. Er lijkt geen

einde te komen aan hun zegereeks. Proficiat heren!

En 6 prijsduiven bij de eerste tien is ook weer geweldig. En dan ook

nog meer dan 50 % prijs van de ingemande duiven. Toe maar!

 

Pieter Sagel zit weer in de top en met 11 prijzen heb je ook

een prima prestatie geleverd.

 

Ook de heer Eiten heeft 50 % prijs. Uitstekend.

 

Helaas zijn er 2 teleurgestelde liefhebbers.

Hopelijk hebben jullie de volgende vlucht meer succes.

 

 V18-TONGEREN, za 04-mei-2019 08:00 uur , duiven: 229, deelnemers: 16

 

 

                                                                                                  Venlo 20-04-2019